Chính sách thanh toán?

0

Với các dịch vụ của Bigstar Media, chính sách thanh toán sẽ dựa trên hợp đồng được ký hoặc thương lượng giữa 2 bên. Thông thường sẽ chia làm 2 đợt, mỗi đợt thanh toán 50% cho các dịch vụ sản xuất phim quảng cáo.

Hotline: 0974.80.6788
Chat Facebook
Gọi điện ngay