Điều khoản & chính sách hỗ trợ như nào?

    0

    Điều khoản và chính sách hỗ trợ với các dịch vụ của Bigstar Media sẽ được ghi đầy đủ và rõ ràng trên hợp đồng ký giữa 2 bên. Bigstar Media sẽ gửi bản hợp đồng mẫu với đầy đủ điều khoản để 2 bên tham khảo.

    Hotline: 0974.80.6788
    Chat Facebook
    Gọi điện ngay